Archive for tag: Sustainability

Diseny i implementació del projecte d’organització logística de la trobada sobre Economia Social i Solidària  Med’ESS a la ciutat de Tunis, impulsat per IESMED. Des del 2 al 4 de maig, 600 persones van acudir al Palais de Congres de la capital de Tunísia per debatre i promoure sobre la temàtica a l’arc mediterrani.

read post »

INDICADORS ALTERNATIUS PER A L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT Hi ha un dèficit clar d’indicadors en el camp de la Bona Governabilitat*. Per aquest motiu, l’objectiu del projecte PASSO (Participatory Assessment of Sustainable Development Indicators) és impulsar l’ús de nous indicadors i/o sistemes adequats de monitorització i avaluació a través d’una consulta entre organitzacions sense ànim de lucre de set països europeus: Àustria, Bèlgica, Bulgaria, França, Itàlia, Luxemburg, Romania i Espanya. Els resultats i les conclusions d’aquesta consulta seran ...

read post »

Programació de formació en temes relacionats amb solidaritat i medi ambient a l’aula CAMON d’Alacant. http://www.tucamonsocial.es

read post »