Archive for tag: Spain

Determinació de la concepció, objectius i funcionament d’Iberpuente en tant que centre autònom i amb capacitat de gestió per a la participació en una candidatura expogràfica i de gestió de l’equipament. es.wikipedia.org/wiki/Pabellon_Puente 2011 Client: NÜSSLI IBÉRICA www.nussli.es/home.html

read post »

Cicle de debats entre col·lectius i organitzacions culturals i artistíques en torn a cinc conceptes: “xarxes genials”, “perifèries com a centres”, “cooperar-col·laborar-coproduir”, “nous territoris culturals” i “serendipia”. http://www.tucamon.es/contenido/musica-para-camaleones CAMON. Alacant, Madrid. 2011 www.tucamon.es

read post »

Curs realitzat per a la organización del Tercer Sector AFESAL en el marc del seu replantejament estratègic i acompanyant el desenvolupament del seu pla de gestió de la qualitat. ASECAL. Salamanca. 2011 http://www.asecal.org/asecal/

read post »

Estudi i diagnòstic de les possibilitats de desenvolupament estratègic de la “Asociación de Orquestas de España” a partir de la repertorialització de propostes d’evolució interna i projecció externa a partir de tres línies: creixement, connectivitat i excel·lència. Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, 2011

read post »