Archive for tag: Networks

Seminari especícif de formaciò en idioma anglès sobre mètodes i sistemes de finançament europeu i internacional per a projectes culturals. Participants Resultats Materials del curs

read post »

Definició de continguts i tutorització per a les matèries: TIC’s i xarxes socials, Xarxes per a projectes europeus, Turisme cultural i Desenvolupament cultural comunitari. http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/entrar.cfm

read post »

Definició de visió conjunta i pla d’intervenció. Formulació de funcions per a node central i membres de la xarxa.

read post »

Formació i revisió dels procediments de participació d’organitzacions artístiques en la promoció de la cultura. http://cultura.gencat.cat/conca/

read post »