Archive for tag: Identity

El projecte europeu “Community  Governance for public safety” vol  afrontar els diferents reptes comuns al voltant de la seguretat ciutadana en moltes ciutats europees, especialment en aquelles amb un context d’alta diversitat social. Això ho vol fer mitjançant la implementació de models de coordinació horitzontal i participació pública adaptada a les necessitats i els recursos de la diversitat social al nivell comunitari. El projecte europeu dura dos anys i conclou el desembre de 2014. A nivell ...

read post »

Xarxa d’agents culturals dedicada a enfortir el desenvolupament comunitari i els processos de cohesió social. Gràcies a les eines de l’art contemporani i la cultura cerca instigar i/o pacificar processos de construcció col·lectiva. http://redeseartepaz.org/

read post »

Avaluació externa de la intervenció d’UBIQA en els barris de la Mouraria a Lisboa i a San Francisco a Bilbao, en què es persegueix la subjectivació de la narrativa àudiovisual, la participació d’agents comunitaris i la transferència internacional del model. Ubiqa www.ubiqa.com 2011

read post »

Definició de visió conjunta i pla d’intervenció. Formulació de funcions per a node central i membres de la xarxa.

read post »