Archive for tag: Global

Disseny de continguts i disseny de la publicació final de la conferència internacional amb el mateix nom, celebrada el 2013 a Barcelona

read post »

Diseny i coordinació dels tres informes executius en  ENG, FR i  ESP  i l’informe final sobre descentralització i democràcia local per a l’organisem internacional   CGLU- Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

read post »

Redacció i edició de guies temàtiques i elements de comunicació (prezi) per a les diferents regions que componen CGLU (Àfrica de l’Est, Àfrica de l’Oest i Est Asiàtic) sobre les oportunitats de la cooperació descentralitzada, especialment a nivell local. www.cities-localgovernments.org Soci: Pour la Solidarité, Brussel·les www.pourlasolidarite.eu Unió Europea – Fundamental Rights http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/fundamental-rights-programme/index_en.htm

read post »

Disseny i elaboració d’una plataforma col·laborativa entre organitzacions activistes europees especialitzades en l’espai urbà. http://platform.citymined.org/

read post »