Archive for tag: Funding

Participació en les sessions plenàries amb aportació de casos pràctics. http://www.ub.edu/cultural/Eventos/JornadaFinancamentEuropeuCAT.html

read post »