Archive for tag: Citizenzhip

La xarxa europea EUROCITIES ha iniciat una àmplia investigació sobre l’impacte del canvi demogràfic a les ciutats parant atenció especial al canvi demogràfic en àrees clau per al desenvolupament urbà i humà. Aquesta investigació general sobre serveis socials i sanitaris, planificació urbana, vivenda, mercats laborals urbans. ITD està al càrrec de l’estudi sobre la prestació de serveiss socials i sanitaris en 10 ciutats europees. http://www.eurocities.org

read post »

read post »