Dinamització de comunitats digitals. Disseny i implementació multicanal i multiplataforma. Anàlisi i implementació d’eines digitals de suport a la gestió i la comunicació. Creació d’estratègies de comunicació, promoció i difusió. Assessories comunicacionals i de màrqueting. Realització de campanyes de difusió periodística. Disseny i edició de publicacions. Elaboració i disseny de dossiers de patrocini. Desenvolupament de conceptes creatius. Conceptualizació d’espais i comunicació digital.

read post »

L’evolució digital ha dinamitat els procediments de transmissió de coneixements i els mètodes per la seva fixació i transferència. La varietat de possibilitats formatives, el seu encaix amb les exigències de finançament i les necessitats d’alumnes i institucions obliga a la creació de productes i continguts ad hoc. D’altra banda, ITD genera i imparteix formació en les següents àrees generals: planificació estratègica orientada a organitzacions culturals i del Tercer Sector, gestió i innovació cultural, avaluació, plans ...

read post »

Participar en els programes promoguts pels organismes multilaterals internacionals, atendre les demandes de servei o col·laborar de manera eficaç amb entitats locals o nacionals d’altres països requereix del coneixement d’unes lògies i arquitectures de relació diferents a les pròpies des del punt de vista conceptual, jurídic i cultural. Conceptualització, redacció i presentació de projectes europeus en els àmbits relacionats amb la proximitat i els serveis personals: cultura, educació, formació, serveis socials, participació, lluita contra la discriminació, ...

read post »

Avaluar és tant donar valor com emetre judicis de valor a partir de l’aplicació de sistemes de recollida d’informació útil, vàlida i fiable. Assessorar és ajudar a l’elecció de les alternatives més adequades a partir de l’experiència disponible. Ambdues dimensions són comunes per a la recerca d’elements de rectificació, millora i canvi de les organitzacions, els recursos, les polítiques i els projectes. Disseny de plans d’avaluació organitzacional, sectorial o territorial. Desenvolupament d’indicadors, índexs (indicadors compostos) i escales ...

read post »