Organització, conjuntament amb Becity, d’una jornada de reflexió i debat al voltant del concepte de seguretat en la ciutat diversa geogràficament, social i cultural: http://becity.info/archives/seguridad-ciudadana-en-una-sociedad-diversa/ Aquesta acció es fa en el marc dels processos de reflexió mundial realitzats en el Congrés internacional celebrat a Madrid l’octubre del 2011. http://safetyinnova.ie.edu/images/stories/Conclusiones_Congreso.pdf En associació amb INSTITUTO DE EMPRESA. Madrid. 2011-2012 http://www.ie.edu/business

read post »

Definició de necessitats, disseny de l’arquitectura financera i secretaria tècnica del Congrés Internacional “Xarxes en el Neolític: circulació, intercanvi de matèries, productes i idees en el Mediterrani Oriental (VII-III mil·lenni AC)”: http://www.xarxesneo.net Parc Arqueològic de Gavà, 2011

read post »

L’Asociación Cultural “Arena y Esteras” presenta el Foro Internacional “Responsabilidad Social en Cultura” el 24 i 25 de gener del 2011 al Centro Cultural San Marcos (Av. Nicolás de Piérola 1222 – Parque Universitario – Centro Histórico de Lima). Entrada lliure. Amb el recolzament de l’associació civil Tándem, gestión cultural para el desarrollo i el Centro Cultural San Marcos, en el marc del projecte “Eje Central: La emprendeduría sostenible para el desarrollo cultural”, que lidera ITD amb l’auspici ...

read post »

Definició de continguts i tutorització per a les matèries: TIC’s i xarxes socials, Xarxes per a projectes europeus, Turisme cultural i Desenvolupament cultural comunitari. http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/entrar.cfm

read post »