Projectes / Serveis

 • Investigació aplicada

  A banda de col·laborar amb universitats i centres de recerca dins de l’àmbit europeu i llatinoamericà, ITD emprèn processos de recerca aplicada específics o ...

  view details »
 • Planificació estratègica

  Durant la definició de les estratègies d’intervenció pública i privada són imprescindibles anàlisis territorials, sectorials i organitzatives que permetin identificar noves necessitats i detectar ...

  view details »
 • Congressos i conferències

  La complexitat de l’organització d’un congrés ha de resoldre’s en la facilitat d’accés a la informació, continguts i persones per part d’assistens i ponents ...

  view details »
 • Plans territorials i plans d’usos

  La dimensió local es pot observar a partir de l’impacte territorial extens d’una activitat determinada (cultural, econòmica, social, educativa) o des de la capacitat ...

  view details »
 • Continguts i projectes digitals

  Dinamització de comunitats digitals. Disseny i implementació multicanal i multiplataforma. Anàlisi i implementació d’eines digitals de suport a la gestió i la comunicació. Creació d’estratègies de comunicació, ...

  view details »
 • Formació: continguts, disseny i planificació

  L’evolució digital ha dinamitat els procediments de transmissió de coneixements i els mètodes per la seva fixació i transferència. La varietat de possibilitats formatives, ...

  view details »
 • Projectes i serveis internacionals

  Participar en els programes promoguts pels organismes multilaterals internacionals, atendre les demandes de servei o col·laborar de manera eficaç amb entitats locals o nacionals ...

  view details »
 • Avaluació i assessorament

  Avaluar és tant donar valor com emetre judicis de valor a partir de l’aplicació de sistemes de recollida d’informació útil, vàlida i fiable. Assessorar ...

  view details »

Notícies / News

RdPD Reglament de Protecció de Dades

Responsable del fitxer: ​INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y DESARROLLO SL (ITD) NIF: B​62178850​ ADREÇA POSTAL: Carrer Bòria, 17, principal. 08003 Barcelona. TELÈFON: 933194750. CORREU ELECTRÒNIC: info@e-itd.com En nom de l’empresa ...

Starting Up Young Social Entrepreneurship

Per a més informació, adreceu-vos a la web del projecte www.suyse.eu La manca d’oportunitats que pateixen els i les joves per trobar feina com ...

Talent Matching: Mentors d’orientació professional a l’Educació i Formació Professional Inicial en les indústries creatives i culturals d’Europa

El projecte Talent Matching, liderat a Barcelona per CEPS Projectes Socials, busca promoure el desenvolupament d’un currículum formatiu internacional per a la figura del ...